Müşteri Hizmetleri: (0262) 644 24 50


İnşaatta Belgesiz İşçi Çalıştırana Ceza

İnşaatta Belgesiz İşçi Çalıştırana Ceza

  İNŞAAT sektöründe belgeli işçi çalıştırmayana ceza dönemi başlıyor. Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (Türkiye MYM) Başkanı Gürhan Özdemir, mesleki yeterlilik ve belgelendirme sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve konuya ilişkin 6645 sayılı Yasa kapsamındaki işverenlere yönelik cezai müeyyidelerin 26 Mayıs’tan itibaren uygulanacağını söyledi. 2015 Mayıs’ta yürürlüğe giren tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grubuna giren 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçilerin çalıştırılamayacağını aktaran Özdemir, işverenlerin mağdur olmamaları ve teşviklerden faydalanabilmeleri için yeterlilik belgesi olmayan işçi çalıştırmamakta hassas davranmaları gerektiğini ifade etti. Tebli.. Read more...

İş güvenliğinde yeni adım!

İş güvenliğinde yeni adım!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme, iş güvenliği uzmanlarına işi durdurma yetkisi veriyor. İş güvenliği uzmanları işyerlerinde tehlike arz eden bir durum ile karşılaştıklarında işverene bildirerek acil olarak düzeltilmesi isteyecek. İşveren bildiriyi dikkate almazsa, bakanlığa bilgi verilerek iş durdurulabilecek.    Güvenbir OSGB Genel Müdürü ve İşyeri Hekimi Dr. Ali Çolak, düzenlemenin iç denetimi artırarak, işçiyi koruyacağını ve iş kazalarını engelleyeceğini belirtti.    İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan son düzenlemeyle birlikte, iş güvenliği uzmanları işyerindeki tehlikeli bir durumda yapılan işi durdurma yetkisine sahip oluyor.    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güvenbir OSGB Gene.. Read more...

Son zamanlarda sık duyduğumuz "OSGB" nedir?

Son zamanlarda sık duyduğumuz

Son zamanlarda çok fazla şekilde karşımıza çıkan fakat birçoğumuzun bilmediği terimlerin başında OSGB gelmektedir. OSGB terim anlamı olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi demektir. Yani; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan 1 işçinin bile çalıştığı her türlü kurumlarda sağlık hizmetlerinin güvence alınması ve kontrol altında tutulmasını sağlar. Genel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenliği bünyesinde hizmet vermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 25 Kasım 2009 tarihinde yayımlamış olduğu ve 27417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giren İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınırları Tebliği sonrası en az 1 işçisi olan işveren sağlık hizmetlerini güvence altına almak zorundadır. En az 50 i.. Read more...